Naasten

'Kanker heb je niet alleen', is een veelgehoorde uitspraak onder patiënten en hun naasten. De diagnose kanker treft niet alleen de patiënt, maar ook jij als naaste moet hiermee om zien te gaan.  

De diagnose kanker heeft invloed op jullie relatie. Het verandert de kijk op het leven en confronteert je met een ander toekomstbeeld en de eindigheid van het leven. Je hebt tijd nodig om te beseffen wat er gebeurt, om te wennen aan de nieuwe situatie en je voor te bereiden op een onzekere toekomst. Je moet je, ook als naaste, instellen op de aangewezen behandelingen en de prognose. Dit alles is belangrijk bij de beleving van de ziekte door patiënten en hun naasten. 

Algemeen

Wie een ingrijpende boodschap te horen krijgt, doorloopt meestal een aantal verwerkingsfases. Dat geldt ook voor jou en voor je naaste, die kanker blijkt te hebben. Natuurlijk doorloopt iedereen deze fases in zijn eigen tempo.   

Partners

Na de diagnose verandert het leven volledig. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor jou als partner. Er moeten allerlei praktische dingen geregeld worden. Zo zijn veranderingen in de taakverdeling onvermijdelijk.

Kinderen

Na de diagnose kom je in een periode van onzekerheid terecht. Wat gaat er gebeuren, welke behandeling is mogelijk, wat zijn mijn vooruitzichten? Als je kinderen hebt, maak je je misschien nog meer bezorgd om hen dan om je eigen situatie.